Valgustid kolisid mööbliga kokku

Kõik, kes te olete kurvastanud, otsides tagajärjetult salongi Valguse Algus, võite nüüd rõõmustada – jah, Hektor-Lightil on taas avatud salong, kuid mitte samas majas, vaid üle tee ja sammuke linna poole. Nüüd jagavad nad kodu Standardiga hoones Pärnu mnt 139c.

Sisustussalongide linnaosa aina tiheneb. Uustulnuka, Lincona maja kõrval seisab paljudele tuttav hoone, mille allkorrusel on kiidu­ väärt stabiilsusega olnud Standardi elegantne salong.

Sisenedes läbi Standardi salon­gi ukse ja võttes suuna Hektor­Lighti osa poole tajume kohe, et siin majas hinnatakse ajakohasust ja mitmekülg­sust. Kuna osa klientuuri on kahel sa­longil kindlasti ühine, on uus naaber­lus kindlasti soodne mõlemale.

Miks uus salong?

Hektor­Lightil on salong, mis töötas ka majandussurutise ajal, Tallinnas Järve keskuses. Poes müüakse „ra­hulikke” valgusteid, mille esmailmu­mist ei tähistata Milano disainimes­sil kui aasta tippsündmust ja mis on seetõttu sõbralikuma hinnaga. Tar­tus on Hektor­Lightil salong E­kau­bamajas ja teavet jagatakse kontoris aadressil Tähe 127f. Lisaks toimub valgustimüük nüüdisajale kohaselt ka netipoes, mis on soodne nii müü­jale kui ka ostjale. Kuid midagi oli siiski puudu.

Vastavatud salongis Tallinnas on tagasi värsked trendid, valgusti kui kunst ja kui ikoon. Salongis ringi kõndides saab inimene näha ja kogeda valgusteid, mida ekraanilt on siiski raske tajuda. Tegelikkuses on isegi kujundusproffidel vahel ras­kusi eseme formaadi tunnetamise­ga, vaadates seda kataloogis või ek­raanil.

Salongis saate näha Euroopa valgustidisaini värskeimaid tippe. KUI teil miski Milano messil on pil­ku köitnud, võite kindel olla, et pea­gi saate seda Hektor­Lighti salongis oma silmaga näha ja näpuga katsu­da. Modernse kõrval leidub aga ala­ti midagi šikki ka klassikalise ja aja­tu laadi austajatele.

Sisearhitektuur ja valgus

Filosoof ütleks, et valguseta igasu­gune sisekujundus lihtsalt puuduks! Siin salongis on tänulikult austatud nii päeva­ kui ka elektrivalgust. Sel­leks pakub häid tingimusi juba hoo­neosa arhitektuur, valgust tuleb nii vasemalt, paremalt kui ka ülalt. Si­sekujunduse vormimängudes, mis sündisid salongiomanikel koostöös sisearhitekt Liis Lindverega, on te­retulnud sugulus eelmise salongiga. Seda meenutab ekspositsioonipinda­de läbiproovitud siksakiline joonis ja vertikaalid, mille kohta on raske öel­da, kas need on postirivid või sei­nad. Kujundus pakub kohti nii näi­diste vaatajale kui ka klientidele, kes on tulnud katalooge lappama või pi­kemale konsultatsioonile.

Salongi tuuakse ühesuguse vai­mustusega müügile nii efektseid di­saini­imesid kui ka arhitektuurseid valguslahendusi, nn peidetud val­gustust, mis rahuldab arhitektide sa­lasoovi – et ruumis oleks valgus, aga puuduks valgusti.

Disaini­imedesse süüvivad meel­sasti need inimesed, kelle kodu sisus­tus nõuab aktsenti või kelle sotsiaal­ne staatus muutusi. Nn arhitektuursed valguslahendused on vähemär­gatavad, kuigi ka nende kujundajaid võivad külastada geniaalsed ideed. Nõnda pakub nii mõnigi valgusti või­malust luua suurepärast ruumikujunduslikku efekti (otsige salongist üles seina süvistatud jäise sisepinna­ga valgusriba Flosilt, disain Philippe Starck). Samas – nendega tuleb ar­ vestada enne siseruumide viimist­lust, muidu tuleb töömeestel tööd ja peavalu juurde, sest need peab koos kaabelduse ja muu juurdekuuluvaga peitma konstruktsioonide sisse.
Keset salongi kerkib lumerünkana lett, mille kohal ja sees on eksponeeri­tud arhitektuuri sisse peituvad või sel­lest sujuvalt välja kasvavad valgustid. Kuid täiesti peidetud ja seega „ole­matute” valgustite kõrval on viimane mood hakanud soosima väikesi ripp­ valgusteid. Neistki on salongis paar näidet – tagasihoidliku ja lihtsa vor­miga mattvalged vormid olevat val­mistatud taaskasutatud portselanist.

Salongipidajate lemmikuks on (ja tõotab üleüldiseks lemmikuks kuju­neda) Antonio Citterio disainitud LEDidega laualamp Kelvin (Flos). Hellitlevalt nimetatakse seda valgus­ tite iPadiks ning juba pakendist ala­tes õhkab see täiuslikkust ja on kasu­tuses ülimalt praktiline.

Minge külla!

2013-12-05_1230_2 2013-12-05_1230_3 2013-12-05_1230 2013-12-05_1231_4

Liitu uudiskirjaga