Privaatsuspoliitika

 • OÜ Valguse Algus vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
 • Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 • OÜ Valguse Algus jätab endale õiguse saata kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
 • Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi hektor.ee poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist OÜ Valguse Algus andmebaasist.
 • Kõiki hektor.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
 • Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka hektor.ee e-poel puudub neile juurdepääs.
 • Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Üldtingimustes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on Müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
  – saata ostjale e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
  – säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
 • Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Mis on küpsised?

Küpsis on veebilehe külastamisel teie arvutisse või seadmesse salvestatav fail, mis hoiab meeles teie tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keelevalik jms). Nii ei pea te veebilehte korduvalt külastades või teisele lehele liikudes oma eelistusi uuesti sisestama.

 • Tehnilised küpsised tagavad veebilehe toimimise, nendeta ei saa kasutada lehe olulisi osasid.
 • Funktsionaalsed küpsised võimaldavad pakkuda erifunktsionaalsusi ja isikupärastada veebilehte.
 • Analüütilised küpsised koguvad mitteisikustatud kujul teavet veebisaidi külastajate ja veebisaidi kasutamise kohta, et mõõta ja parandada veebisaidi toimimist.
 • Reklaami- või turundusküpsiste abil saab kuvada veebisaidi külastajale võimalikult asjakohaseid reklaame, mõõta reklaamikampaaniate efektiivsust ja kujundada profiili, mille alusel kuvada huvidele kohandatud reklaami ka teistel veebisaitidel. Teavet kogutakse mitteisikustatud kujul.

Küpsiste haldamine

Te saate küpsiseid blokeerida, kui aktiveerite oma brauseris kõigi või osade küpsiste paigaldamist keelavad seaded. Küpsiste blokeerimisel ei pruugi te aga saada ligipääsu meie veebilehe mõnele osale, funktsioonile või veebilehele tervikuna. Rohkem infot küpsiste, nende haldamise ja kustutamise kohta leiate aadressidelt www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com ning oma brauseri “Abi” rubriigist.

Muudatused küpsiste poliitikas

Jätame endale õiguse käesolevat küpsiste poliitikat igal ajal muuta. Muudetud küpsiste poliitika avaldame oma veebilehel tõstes vajadusel sellekohase teate brauseris esile.