Hotell Sophia Tartus

Hotelli valgustid on firmadest SLV, Nokia ja Leds C4.

Sisekujundaja on Ville Lausmäe, VL Sisearhitektuur OÜ.

Tööde teostaja: Ehitustrust AS.

Fotod: Maris Tomba

Kuupäev 2017

Sarnased projektid